Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

Quý Ròm
avatar

avatarQuý RòmAdmin

» Tổng số bài gửi : 17
» Gold : 40
» Join date : 25/07/2012

Tìm id của input dulieuava bằng cách:


Tìm id bằng cách view mã nguồn (Ctrl U) và tìm dulieuava (Ctrl F)
ví dụ
Code:
<span style="color:#000000;">dulieuava</span>: </label></dt><dd><input type="text" class="inputbox" id="profile_field_13_5" name="profile_field_13_5" style="width:250px" value="1|0|1|0|0|0|0|1|" />
Hoặc có thể Dùng chức năng Kiểm tra phần tử của Chrome hoặc firebug cho Firefox (add-on) với chức năng Thăm dò phần tử hoặc Kiểm tra thành phần của Opera trong menu chuột phải.
ghi nhớ dòng chữ đằng sau id=" như ở ví dụ trên là profile_field_13_5 để thực hiện các bước tiếp theo nhé

Bước 3
Vào trang thông tin của một thành viên bất kỳ.
Ví dụ http://thpthoaiduca.forumvi.com/u1
chúng ta cũng tìm id bằng cách view mã nguồn (Ctrl U) và tìm dulieuava (Ctrl F)

ví dụ
Code:
<dl id="field_id5"><dt><span style="color:#000000;">dulieuava</span>: </dt><dd><div class="field_uneditable">1|0|1|0|0|0|0|1|</div><span class="field_editable invisible"><input type="text" class="inputbox" id="profile_field_13_5" name="profile_field_13_5" style="width:250px" value="1|0|1|0|0|0|0|1|" /></span></dd>
hãy ghi nhớ cái id ( như của diễn đàn THPT Hoài Đức A là field_id5)

Bước 4ACP - Display - Templates - Ganeral - viewtopic_body
Bước này sẽ sửa templates của forum, vì thế các bạn cần cẩn lưu lại code gốc trước khi thao tác.
Tìm đoạn code sau ( Ctrl+F ) ( hoặc tương tự ):
Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>
thay thành
Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();}});$(".user-info:contains('Status:'),.user-info:contains('dulieuava: ')").remove();$(".coin").each(function () {$(this).html($(this).find("div:contains('Status:') div").html());});});
  function shop(a, c, st, s, v, x) {
var rip = ('ban quyen thuoc ve thpthoaiduca.forumvi.com or thpthoaiduca.com');
var rua = (v*10+x*5);
var can = (rua/3000);
var hda = Math.floor(can+parseInt(1));
if(hda>60){(hda="60")};
if (a.substr(a.indexOf('title="')+7,3) != 'Nam' && a.substr(a.indexOf('title="')+7,2) != 'Nữ') {var b = a.split('|');
if (c.substr(c.indexOf('title="')+7,3) == 'Nam') {var dir = 'm';} else {var dir = 'f';}document.write('<embed src="http://fanta6.net/forum/cngavst/avatar.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="transparent" name="gnAvatar" menu="true" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" salign="" flashvars="wp=' + b[7] + '&_face=equip/' + dir + '/face/face' + b[0] + '/&_hair=equip/' + dir + '/hair/hair' + b[3] + '/&_cloth=equip/' + dir + '/cloth/cloth' + b[2] + '/&_eff=equip/' + dir + '/eff/eff' + b[5] + '/&_hat=equip/' + dir + '/head/head' + b[4] + '/&_glass=equip/' + dir + '/glass/glass' + b[1] + '/&_hide1=2&_hide2=1&_hide3=1&_hidewings=&_wing=wing' + b[6] + '&_cng=cng1&_circle=circle' + b[8] + '&_suit=equip/' + dir + '/suits/suits120/&lvl=' + hda + '" type="application/x-shockwave-flash" height="180px" width="186px" align="middle">');}}

//]]></script>

Quý Ròm
avatar

avatarQuý RòmAdmin

» Tổng số bài gửi : 17
» Gold : 40
» Join date : 25/07/2012

dsadsadsadsa
Quý Ròm
avatar

avatarQuý RòmAdmin

» Tổng số bài gửi : 17
» Gold : 40
» Join date : 25/07/2012

[alerta=dsa][/alerta][aviso=dadsa][/aviso]
[guest][/guest][[[guest]quadrado[/guest][[sucesso=dsa][/sucesso]][/codebox][quadrado=sda][/quadrado]=sda][/[[infos=sadsa][/infos]=dsa][/alerta]]][/guest]
Lil Khang
avatar

avatarLil Khang
» Tổng số bài gửi : 1
» Gold : 1
» Join date : 21/07/2014

ngon lanh`
Sponsored content

Sponsored content
Sponsored contentChia sẻ trang này

 

Gửi bài mới Trả lời chủ đề này(Bạn phải Đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời bài viết.)

 
  • Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog